Terma & Syarat


Setiap pengguna sistem CM4D atau 4D Super Analyser tertakluk pada persetujuan syarat di bawah:

Pihak CaraMenang4D atau CM4D tidak terlibat secara langsung atau apa jua cara dengan pihak Sports Toto, Da Ma Cai dan Magnum Malaysia.

Semua info, contoh strategi dan ramalan yang diberikan oleh pihak CM4D bukan lah dengan jaminan 100% ketepatan. Setiap keputusan semasa dan selepas menggunakan sistem CM4D adalah terletak pada pengguna sistem C4MD itu sepenuhnya.

Isi kandungan CaraMenang4D.com tidak boleh diulangcetak atau diguna semula oleh lain-lain pihak dalam apa jua bentuk.

Pihak CM4D hanya menyediakan panduan dan bantuan penggunaan sistem ramalan CM4D pada pengguna yang berminat untuk tahu kaedah dan sistem kami. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas lain-lain aktiviti seperti yang disebutkan di atas.

Semasa menggunakan sistem CM4D, anda telah bersetuju dan telah membaca semua isi kandungan yang tertera dalam halaman terma ini.

Semua pengguna tidak digalakkan menggunakan duit gaji mereka sebagai taruhan dalam sebarang aktiviti perjudian. Hanya gunakan duit lebihan yang anda rela hilang dalam aktiviti berisiko tinggi seperti ini. Setiap pengguna CM4D juga harus jelas akan risiko aktiviti perjudian yang melibatkan wang ringgit.

Sila berjudi dengan cermat dan bertanggungjawab.

Judi adalah satu bentuk hiburan dan anda boleh mengukur kadar peluang berdasarkan kadar risiko yang terlibat. Dua perkara ini adalah berkait rapat. Namun masalah akan timbul apabila seseorang itu menjadi ketagihan berjudi.